Aktualizacja z 28 marca 2024 r.

AdRepublic zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób dane osobowe użytkownika są gromadzone, wykorzystywane i ujawniane przez AdRepublic.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do naszej strony internetowej i powiązanych z nią subdomen (zwanych łącznie „Usługą”) wraz z naszą aplikacją AdRepublic. Uzyskując dostęp do naszej Usługi lub korzystając z niej, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie przez nas jego danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności i naszych Warunkach świadczenia usług.

DEFINICJE I KLUCZOWE TERMINY

Aby pomóc wyjaśnić wszystko tak jasno, jak to możliwe w niniejszej Polityce prywatności, za każdym razem, gdy którykolwiek z tych terminów jest przywoływany, jest ściśle definiowany jako:

 • Cookie: niewielka ilość danych generowanych przez stronę internetową i zapisywanych przez przeglądarkę internetową użytkownika. Służy do identyfikacji przeglądarki użytkownika, zapewniania analiz, zapamiętywania informacji o użytkowniku, takich jak preferencje językowe lub dane logowania.
 • Firma: gdy w niniejszych zasadach mowa jest o „Firmie”, „my”, „nas” lub „nasz”, odnosi się to do AdRepublic, (Skośna 9, 05-119 Michałów-Reginów, Polska), która jest odpowiedzialna za informacje użytkownika zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności.
 • Kraj: kraj, w którym AdRepublic lub właściciele/założyciele AdRepublic mają siedzibę, w tym przypadku jest to Polska. Klient: odnosi się do firmy, organizacji lub osoby, która rejestruje się w celu korzystania z Usługi AdRepublic w celu zarządzania relacjami z konsumentami lub użytkownikami usług.
 • Urządzenie: dowolne urządzenie podłączone do Internetu, takie jak telefon, tablet, komputer lub inne urządzenie, które może być używane do odwiedzania AdRepublic i korzystania z usług.
 • Adres IP: Każde urządzenie podłączone do Internetu ma przypisany numer znany jako adres protokołu internetowego (IP). Numery te są zwykle przypisywane w blokach geograficznych. Adres IP może być często używany do identyfikacji lokalizacji, z której urządzenie łączy się z Internetem.
 • Personel: odnosi się do osób, które są zatrudnione przez AdRepublic lub są objęte umową o świadczenie usług w imieniu jednej ze stron.
 • Dane Osobowe: wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami – w tym osobisty numer identyfikacyjny – umożliwiają identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.
 • Usługa: odnosi się do usługi świadczonej przez AdRepublic zgodnie z opisem w warunkach względnych (jeśli są dostępne) i na tej platformie.
 • Usługa strony trzeciej: odnosi się do reklamodawców, sponsorów konkursów, partnerów promocyjnych i marketingowych oraz innych osób, które dostarczają nasze treści lub których produkty lub usługi naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika.
 • Strona internetowa: Witryna AdRepublic, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem tego adresu URL: https://adrepublic.pl
 • Użytkownik: osoba lub podmiot zarejestrowany w AdRepublic w celu korzystania z Usług.

JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY?

Zbieramy informacje od użytkownika, gdy odwiedza on naszą stronę internetową, rejestruje się na naszej stronie, składa zamówienie, subskrybuje nasz biuletyn, odpowiada na ankietę lub wypełnia formularz.

 • Imię / Nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Nazwa firmy

Zbieramy również informacje z urządzeń mobilnych, aby zapewnić lepsze wrażenia użytkownika, chociaż funkcje te są całkowicie opcjonalne:

 • Lokalizacja (GPS): Dane o lokalizacji pomagają stworzyć dokładną reprezentację zainteresowań użytkownika, co może być wykorzystane do kierowania bardziej ukierunkowanych i trafnych reklam do potencjalnych klientów.

KIEDY ADREPUBLIC WYKORZYSTUJE DANE UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OD STRON TRZECICH?

AdRepublic będzie gromadzić Dane Użytkownika Końcowego niezbędne do świadczenia usług AdRepublic naszym klientom. Użytkownicy końcowi mogą dobrowolnie przekazywać nam informacje, które udostępnili na stronach mediów społecznościowych. Jeśli użytkownik przekaże nam takie informacje, możemy gromadzić publicznie dostępne informacje z witryn mediów społecznościowych wskazanych przez użytkownika. Użytkownik może kontrolować, w jakim stopniu jego informacje są upubliczniane przez witryny mediów społecznościowych, odwiedzając te witryny i zmieniając ustawienia prywatności.

KIEDY ADREPUBLIC WYKORZYSTUJE INFORMACJE O KLIENTACH OD STRON TRZECICH?

Otrzymujemy pewne informacje od stron trzecich, gdy użytkownik kontaktuje się z nami. Na przykład, gdy użytkownik przesyła nam swój adres e-mail w celu wykazania zainteresowania zostaniem klientem AdRepublic, otrzymujemy informacje od strony trzeciej, która świadczy usługi automatycznego wykrywania oszustw na rzecz AdRepublic. Od czasu do czasu gromadzimy również informacje, które są publicznie dostępne na stronach mediów społecznościowych. Użytkownik może kontrolować, w jakim stopniu jego informacje są upubliczniane przez serwisy społecznościowe, odwiedzając te serwisy i zmieniając ustawienia prywatności.

CZY UDOSTĘPNIAMY GROMADZONE INFORMACJE STRONOM TRZECIM?

Możemy udostępniać gromadzone przez nas informacje, zarówno osobowe, jak i nieosobowe, stronom trzecim, takim jak reklamodawcy, sponsorzy konkursów, partnerzy promocyjni i marketingowi oraz inni, którzy dostarczają nasze treści lub których produkty lub usługi naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika. Możemy również udostępniać je naszym obecnym i przyszłym spółkom stowarzyszonym i partnerom biznesowym, a jeśli jesteśmy zaangażowani w fuzję, sprzedaż aktywów lub inną reorganizację biznesową, możemy również udostępniać lub przekazywać dane osobowe i nieosobowe naszym następcom prawnym.

Możemy angażować zaufanych zewnętrznych dostawców usług do wykonywania funkcji i świadczenia usług na naszą rzecz, takich jak hosting i utrzymanie naszych serwerów i strony internetowej, przechowywanie i zarządzanie bazami danych, zarządzanie pocztą elektroniczną, marketing pamięci masowej, przetwarzanie kart kredytowych, obsługa klienta i realizacja zamówień na produkty i usługi, które można kupić za pośrednictwem strony internetowej. Prawdopodobnie udostępnimy dane osobowe użytkownika i ewentualnie niektóre dane nieosobowe tym stronom trzecim, aby umożliwić im świadczenie tych usług dla nas i dla użytkownika.

Możemy udostępniać części naszych danych z plików dziennika, w tym adresy IP, do celów analitycznych stronom trzecim, takim jak partnerzy zajmujący się analityką internetową, twórcy aplikacji i sieci reklamowe. Jeśli adres IP użytkownika zostanie udostępniony, może zostać wykorzystany do oszacowania ogólnej lokalizacji i innych danych technicznych, takich jak szybkość połączenia, czy użytkownik odwiedził witrynę we wspólnej lokalizacji oraz typ urządzenia użytego do odwiedzenia witryny. Mogą one agregować informacje o naszych reklamach i tym, co użytkownik widzi na stronie internetowej, a następnie zapewniać audyty, badania i raporty dla nas i naszych reklamodawców.

Możemy również ujawniać dane osobowe i nieosobowe użytkownika urzędnikom państwowym lub organom ścigania lub stronom prywatnym, jeśli według naszego wyłącznego uznania uznamy to za konieczne lub stosowne w celu odpowiedzi na roszczenia, procesy prawne (w tym wezwania sądowe), w celu ochrony naszych praw i interesów lub interesów strony trzeciej, bezpieczeństwa publicznego lub jakiejkolwiek osoby, w celu zapobiegania lub powstrzymywania wszelkich nielegalnych, nieetycznych lub prawnie uzasadnionych działań lub w celu przestrzegania obowiązujących nakazów sądowych, przepisów prawa, zasad i regulacji.

GDZIE I KIEDY ZBIERANE SĄ INFORMACJE OD KLIENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH?

AdRepublic będzie gromadzić dane osobowe, które użytkownik nam przekaże. Możemy również otrzymywać dane osobowe użytkownika od stron trzecich, jak opisano powyżej.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY GROMADZONE INFORMACJE?

Wszelkie gromadzone przez nas informacje mogą być wykorzystywane na jeden z poniższych sposobów:

 • Aby spersonalizować doświadczenie użytkownika (informacje użytkownika pomagają nam lepiej reagować na jego indywidualne potrzeby)
 • Aby ulepszyć naszą stronę internetową (nieustannie staramy się ulepszać naszą ofertę internetową w oparciu o informacje i opinie, które otrzymujemy od użytkownika)
 • Aby poprawić obsługę klienta (informacje pomagają nam skuteczniej reagować na żądania obsługi klienta i potrzeby wsparcia)
 • Przetwarzanie transakcji
 • Zarządzanie konkursami, promocjami, ankietami lub innymi funkcjami witryny
 • Wysyłanie okresowych wiadomości e-mail

JAK WYKORZYSTUJEMY ADRES E-MAIL UŻYTKOWNIKA?

Podając swój adres e-mail na tej stronie, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w którejkolwiek z tych list e-mailowych, klikając łącze rezygnacji lub inną opcję rezygnacji z subskrypcji zawartą w odpowiedniej wiadomości e-mail. Wysyłamy wiadomości e-mail wyłącznie do osób, które upoważniły nas do skontaktowania się z nimi bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej. Nie wysyłamy niezamówionych komercyjnych wiadomości e-mail, ponieważ nienawidzimy spamu tak samo jak Ty. Przesyłając swój adres e-mail, użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez nas jego adresu e-mail do targetowania odbiorców w witrynach takich jak Facebook, gdzie wyświetlamy niestandardowe reklamy określonym osobom, które wyraziły zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości. Adresy e-mail przesłane wyłącznie za pośrednictwem strony przetwarzania zamówienia będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania informacji i aktualizacji dotyczących zamówienia. Jeśli jednak użytkownik podał nam ten sam adres e-mail za pośrednictwem innej metody, możemy go wykorzystać do dowolnego celu określonego w niniejszej Polityce. Uwaga: Jeśli w dowolnym momencie użytkownik chciałby zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości e-mail, szczegółowe instrukcje dotyczące rezygnacji z subskrypcji znajdują się na dole każdej wiadomości e-mail.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?

Przechowujemy dane użytkownika tylko tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usług AdRepublic i realizacji celów opisanych w niniejszych zasadach. Dotyczy to również wszystkich osób, którym udostępniamy dane użytkownika i które świadczą usługi w naszym imieniu. Gdy nie będziemy już musieli wykorzystywać danych użytkownika i nie będzie potrzeby ich przechowywania w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, usuniemy je z naszych systemów lub zdepersonalizujemy, aby nie można było zidentyfikować użytkownika.

JAK CHRONIMY DANE UŻYTKOWNIKA?

Wdrażamy różne środki bezpieczeństwa w celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika podczas składania zamówienia lub wprowadzania, przesyłania lub uzyskiwania dostępu do danych osobowych. Oferujemy korzystanie z bezpiecznego serwera. Wszystkie dostarczone informacje wrażliwe/kredytowe są przesyłane za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL), a następnie szyfrowane w bazie danych naszych dostawców bramek płatniczych, aby były dostępne tylko dla osób upoważnionych ze specjalnymi prawami dostępu do takich systemów i zobowiązanych do zachowania poufności informacji. Po dokonaniu transakcji prywatne informacje użytkownika (karty kredytowe, numery ubezpieczenia społecznego, dane finansowe itp. Nie możemy jednak zapewnić ani zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji przesyłanych do AdRepublic ani zagwarantować, że informacje w Usłudze nie będą dostępne, ujawnione, zmienione lub zniszczone w wyniku naruszenia jakichkolwiek naszych zabezpieczeń fizycznych, technicznych lub zarządczych.

CZY MOJE DANE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DO INNYCH KRAJÓW?

AdRepublic jest zarejestrowana w Polsce. Informacje zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej, poprzez bezpośrednie interakcje z użytkownikiem lub korzystanie z naszych usług pomocy mogą być od czasu do czasu przekazywane do naszych biur lub personelu, lub do stron trzecich, zlokalizowanych na całym świecie, i mogą być przeglądane i hostowane w dowolnym miejscu na świecie, w tym w krajach, które mogą nie mieć powszechnie obowiązujących przepisów regulujących wykorzystanie i przekazywanie takich danych. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, korzystając z któregokolwiek z powyższych, użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na transgraniczne przekazywanie i przechowywanie takich informacji.

CZY INFORMACJE GROMADZONE ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI ADREPUBLIC SĄ BEZPIECZNE?

Podejmujemy środki ostrożności w celu ochrony bezpieczeństwa informacji użytkownika. Dysponujemy fizycznymi, elektronicznymi i zarządczymi procedurami, które pomagają chronić, zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi, utrzymywać bezpieczeństwo danych i prawidłowo wykorzystywać informacje użytkownika. Jednak ani ludzie, ani systemy bezpieczeństwa, w tym systemy szyfrowania, nie są niezawodne. Ponadto ludzie mogą popełniać umyślne przestępstwa, popełniać błędy lub nie przestrzegać zasad. W związku z tym, chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkownika, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa. Jeśli obowiązujące prawo nakłada jakikolwiek niedyskwalifikowalny obowiązek ochrony danych osobowych użytkownika, użytkownik zgadza się, że umyślne wykroczenia będą standardami stosowanymi do pomiaru naszej zgodności z tym obowiązkiem.

CZY MOGĘ AKTUALIZOWAĆ LUB POPRAWIAĆ MOJE INFORMACJE?

Prawa użytkownika do żądania aktualizacji lub korekty informacji gromadzonych przez AdRepublic zależą od relacji użytkownika z AdRepublic. Pracownicy mogą aktualizować lub poprawiać swoje dane zgodnie z wewnętrznymi zasadami zatrudnienia w naszej firmie.

Klienci mają prawo zażądać ograniczenia niektórych sposobów wykorzystywania i ujawniania danych osobowych w następujący sposób. Użytkownik może skontaktować się z nami w celu (1) aktualizacji lub poprawienia swoich danych osobowych, (2) zmiany preferencji dotyczących komunikacji i innych informacji otrzymywanych od nas lub (3) usunięcia danych osobowych przechowywanych w naszych systemach (z zastrzeżeniem poniższego akapitu), poprzez usunięcie swojego konta. Takie aktualizacje, poprawki, zmiany i usunięcia nie będą miały wpływu na inne informacje, które przechowujemy, lub informacje, które przekazaliśmy stronom trzecim zgodnie z niniejszą Polityką prywatności przed taką aktualizacją, poprawką, zmianą lub usunięciem. Aby chronić prywatność i bezpieczeństwo użytkownika, możemy podjąć uzasadnione kroki (takie jak żądanie unikalnego hasła) w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika przed przyznaniem mu dostępu do profilu lub wprowadzeniem poprawek. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie w tajemnicy swojego unikalnego hasła i informacji o koncie przez cały czas.

Użytkownik powinien mieć świadomość, że nie jest technologicznie możliwe usunięcie z naszego systemu każdego zapisu informacji przekazanych nam przez użytkownika. Konieczność tworzenia kopii zapasowych naszych systemów w celu ochrony informacji przed nieumyślną utratą oznacza, że kopia informacji użytkownika może istnieć w formie niemożliwej do skasowania, która będzie dla nas trudna lub niemożliwa do zlokalizowania. Niezwłocznie po otrzymaniu żądania użytkownika wszystkie dane osobowe przechowywane w bazach danych, z których aktywnie korzystamy, oraz na innych nośnikach, które można łatwo przeszukiwać, zostaną odpowiednio zaktualizowane, poprawione, zmienione lub usunięte, tak szybko i w zakresie, w jakim jest to uzasadnione i technicznie wykonalne.

Jeśli jesteś użytkownikiem końcowym i chcesz zaktualizować, usunąć lub otrzymać wszelkie informacje, które posiadamy na Twój temat, możesz to zrobić, kontaktując się z organizacją, której jesteś klientem.

PERSONEL

Jeśli jesteś pracownikiem lub kandydatem AdRepublic, zbieramy informacje, które dobrowolnie nam przekazujesz. Wykorzystujemy zebrane informacje do celów kadrowych, aby zarządzać świadczeniami dla pracowników i sprawdzać kandydatów.

Użytkownik może skontaktować się z nami w celu (1) aktualizacji lub poprawienia swoich informacji, (2) zmiany preferencji dotyczących komunikacji i innych informacji otrzymywanych od nas lub (3) otrzymania zapisu informacji, które posiadamy na jego temat. Takie aktualizacje, poprawki, zmiany i usunięcia nie będą miały wpływu na inne informacje, które przechowujemy, ani na informacje, które przekazaliśmy stronom trzecim zgodnie z niniejszą Polityką prywatności przed taką aktualizacją, poprawką lub usunięciem.

SPRZEDAŻ DZIAŁALNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do przekazania informacji stronie trzeciej w przypadku sprzedaży, fuzji lub innego przeniesienia wszystkich lub zasadniczo wszystkich aktywów AdRepublic lub któregokolwiek z jej Podmiotów Stowarzyszonych (zgodnie z definicją zawartą w niniejszym dokumencie), lub tej części AdRepublic lub któregokolwiek z jej Podmiotów Stowarzyszonych, do której odnosi się Usługa, lub w przypadku zaprzestania przez nas działalności lub złożenia wniosku lub złożenia przeciwko nam wniosku o upadłość, reorganizację lub podobne postępowanie, pod warunkiem, że strona trzecia zgodzi się przestrzegać warunków niniejszej Polityki Prywatności.

PODMIOTY STOWARZYSZONE

Możemy ujawniać informacje (w tym dane osobowe) o użytkowniku naszym spółkom stowarzyszonym. Dla celów niniejszej Polityki prywatności „Podmiot stowarzyszony” oznacza każdą osobę lub podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą z AdRepublic, niezależnie od tego, czy jest to własność, czy w inny sposób. Wszelkie informacje dotyczące użytkownika przekazywane przez nas naszym Podmiotom Powiązanym będą traktowane przez te Podmioty Powiązane zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Prywatności.

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza Polityka Prywatności podlega prawu polskiemu bez względu na przepisy kolizyjne. Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów w związku z wszelkimi działaniami lub sporami powstałymi między stronami w ramach lub w związku z niniejszą Polityką prywatności, z wyjątkiem osób, które mogą mieć prawo do zgłaszania roszczeń w ramach Tarczy Prywatności lub ram szwajcarsko-amerykańskich.

Prawo polskie, z wyłączeniem norm kolizyjnych, reguluje niniejszą Umowę i korzystanie z witryny przez użytkownika. Korzystanie z witryny może również podlegać innym przepisom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym.

Korzystając z AdRepublic lub kontaktując się z nami bezpośrednio, użytkownik akceptuje niniejszą Politykę Prywatności. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejszą Politykę prywatności, nie powinien korzystać z naszej witryny internetowej ani naszych usług. Dalsze korzystanie z witryny, bezpośredni kontakt z nami lub po opublikowaniu zmian w niniejszej Polityce prywatności, które nie wpływają znacząco na wykorzystanie lub ujawnienie danych osobowych użytkownika, będzie oznaczać, że użytkownik akceptuje te zmiany.

TWOJA ZGODA

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności, aby zapewnić pełną przejrzystość w zakresie tego, co jest ustawiane podczas odwiedzania naszej witryny i w jaki sposób jest wykorzystywane. Korzystając z naszego serwisu AdRepublic, rejestrując konto lub dokonując zakupu, użytkownik niniejszym wyraża zgodę na naszą Politykę prywatności i akceptuje jej warunki.

ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie Usług. Usługi mogą zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane ani kontrolowane przez AdRepublic. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, dokładność lub opinie wyrażone w takich witrynach, a takie witryny nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności lub kompletności. Należy pamiętać, że po skorzystaniu z łącza w celu przejścia z Usług do innej witryny internetowej nasza Polityka prywatności przestaje obowiązywać. Przeglądanie i interakcja użytkownika na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, w tym tych, które mają link na naszej platformie, podlega własnym zasadom i politykom tej strony. Takie strony trzecie mogą korzystać z własnych plików cookie lub innych metod gromadzenia informacji o użytkowniku.

PLIKI COOKIE

AdRepublic wykorzystuje pliki „cookie” do identyfikacji obszarów naszej witryny internetowej, które odwiedził użytkownik. Plik cookie to niewielki fragment danych przechowywany na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez przeglądarkę internetową. Używamy plików cookie w celu zwiększenia wydajności i funkcjonalności naszej witryny internetowej, ale nie są one niezbędne do ich używania. Jednak bez tych plików cookie niektóre funkcje, takie jak filmy, mogą stać się niedostępne lub użytkownik będzie musiał wprowadzać swoje dane logowania za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ nie będziemy w stanie zapamiętać, że użytkownik zalogował się wcześniej. W większości przeglądarek internetowych można wyłączyć obsługę plików cookie. Jeśli jednak użytkownik wyłączy pliki cookie, może nie być w stanie poprawnie lub w ogóle uzyskać dostępu do funkcji na naszej stronie internetowej. Nigdy nie umieszczamy danych osobowych w plikach cookie.

BLOKOWANIE I WYŁĄCZANIE PLIKÓW COOKIE I PODOBNYCH TECHNOLOGII

Niezależnie od tego, gdzie znajduje się użytkownik, może on również ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie i podobne technologie, ale takie działanie może zablokować nasze niezbędne pliki cookie i uniemożliwić prawidłowe działanie naszej witryny internetowej, a użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich jej funkcji i usług. Należy również pamiętać, że zablokowanie plików cookie w przeglądarce może również spowodować utratę niektórych zapisanych informacji (np. zapisanych danych logowania, preferencji witryny). Różne przeglądarki udostępniają różne mechanizmy kontroli. Wyłączenie pliku cookie lub kategorii plików cookie nie powoduje usunięcia pliku cookie z przeglądarki, należy to zrobić samodzielnie z poziomu przeglądarki.

DANE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

W odniesieniu do wszelkich danych karty kredytowej lub innych danych dotyczących przetwarzania płatności, które nam przekazałeś, zobowiązujemy się, że te poufne informacje będą przechowywane w możliwie najbezpieczniejszy sposób.

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Nie zwracamy się do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli użytkownik jest rodzicem lub opiekunem i wie, że jego dziecko przekazało nam dane osobowe, prosimy o kontakt. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Możemy zmienić naszą Usługę i zasady, a także możemy być zmuszeni do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności, aby dokładnie odzwierciedlała naszą Usługę i zasady. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, powiadomimy użytkownika (na przykład za pośrednictwem naszej Usługi) przed wprowadzeniem zmian w niniejszej Polityce prywatności i damy mu możliwość zapoznania się z nimi przed ich wejściem w życie. Następnie, jeśli nadal będziesz korzystać z Usługi, będziesz związany zaktualizowaną Polityką Prywatności. Jeśli użytkownik nie chce wyrazić zgody na niniejszą lub zaktualizowaną Politykę prywatności, może usunąć swoje konto.

USŁUGI STRON TRZECICH

AdRepublic może wyświetlać, dołączać lub udostępniać treści osób trzecich (w tym dane, informacje, aplikacje i inne produkty, usługi) lub udostępniać łącza do stron internetowych lub usług osób trzecich („Usługi osób trzecich”).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że AdRepublic nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Usługi stron trzecich, w tym za ich dokładność, kompletność, aktualność, ważność, zgodność z prawem autorskim, legalność, przyzwoitość, jakość lub jakikolwiek inny ich aspekt. AdRepublic nie przyjmuje i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu za jakiekolwiek Usługi Zewnętrzne.

Usługi stron trzecich i łącza do nich są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika, a użytkownik uzyskuje do nich dostęp i korzysta z nich wyłącznie na własne ryzyko i z zastrzeżeniem warunków takich stron trzecich.

FACEBOOK PIXEL

Piksel Facebooka to narzędzie analityczne, które pozwala mierzyć skuteczność reklam poprzez zrozumienie działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie/aplikacji. Piksela można używać do: Upewnić się, że reklamy są wyświetlane właściwym osobom. Piksel Facebooka może zbierać informacje z urządzenia użytkownika podczas korzystania z usługi. Piksel Facebooka gromadzi informacje, które są przechowywane zgodnie z jego Polityką prywatności.

TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA

 • Pliki cookie

Używamy plików cookie w celu zwiększenia wydajności i funkcjonalności naszej platformy, ale nie są one niezbędne do korzystania z niej. Jednak bez tych plików cookie niektóre funkcje, takie jak filmy, mogą stać się niedostępne lub konieczne będzie wprowadzanie danych logowania za każdym razem, gdy odwiedzasz platformę, ponieważ nie będziemy w stanie zapamiętać, że wcześniej się zalogowałeś.

 • Pamięć lokalna

Pamięć lokalna, czasami znana jako pamięć DOM, zapewnia aplikacjom internetowym metody i protokoły do przechowywania danych po stronie klienta. Pamięć internetowa obsługuje trwałe przechowywanie danych, podobne do plików cookie, ale o znacznie większej pojemności i bez informacji przechowywanych w nagłówku żądania HTTP.

 • Sesje

Używamy „sesji” do identyfikacji obszarów naszej platformy, które odwiedził użytkownik. Sesja to niewielki fragment danych przechowywany na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez przeglądarkę internetową.

INFORMACJA O OGÓLNYM ROZPORZĄDZENIU O OCHRONIE DANYCH (RODO)

Możemy zbierać i wykorzystywać informacje od Ciebie, jeśli pochodzisz z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W tej części naszej Polityki prywatności wyjaśnimy dokładnie, w jaki sposób i dlaczego te dane są gromadzone oraz w jaki sposób przechowujemy te dane zgodnie z ochronę przed powielaniem lub użyciem w niewłaściwy sposób.

CO TO JEST RODO?

RODO to ogólnounijne prawo o ochronie prywatności i danych, które reguluje sposób ochrony danych mieszkańców UE przez firmy i zwiększa kontrolę, jaką mają mieszkańcy UE nad swoimi danymi osobowymi.

RODO dotyczy każdej firmy działającej na całym świecie, a nie tylko przedsiębiorstw mających siedzibę w UE i mieszkańców UE. Dane naszych klientów są ważne niezależnie od tego, gdzie się znajdują, dlatego wdrożyliśmy kontrole RODO jako nasz podstawowy standard we wszystkich naszych operacjach na całym świecie.

CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

Wszelkie dane dotyczące możliwej do zidentyfikowania lub zidentyfikowanej osoby fizycznej. RODO obejmuje szerokie spektrum informacji, które można wykorzystać samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami w celu identyfikacji osoby. Dane osobowe nie obejmują imienia i nazwiska ani adresu e-mail danej osoby. Niektóre przykłady obejmują informacje finansowe, opinie polityczne, dane genetyczne, dane biometryczne, adresy IP, adres fizyczny, orientację seksualną i pochodzenie etniczne.

Zasady Ochrony Danych obejmują wymagania takie jak:

 • Gromadzone dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób uczciwy, zgodny z prawem i przejrzysty i powinny być wykorzystywane wyłącznie w sposób, jakiego dana osoba zasadnie oczekuje.
 • Dane osobowe powinny być gromadzone wyłącznie w określonym celu i wykorzystywane wyłącznie w tym celu. Organizacje muszą określić, dlaczego potrzebują danych osobowych, gdy je zbierają.
 • Dane osobowe nie powinny być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu.
 • Osoby objęte RODO mają prawo dostępu do swoich danych osobowych. Mogą również zażądać kopii swoich danych oraz ich aktualizacji, usunięcia, ograniczenia lub przeniesienia do innej organizacji.

DLACZEGO RODO JEST WAŻNE?

RODO dodaje nowe wymagania dotyczące sposobu, w jaki firmy powinny chronić dane osobowe osób fizycznych, które gromadzą i przetwarzają. Podnosi także stawkę w zakresie przestrzegania przepisów, zaostrzając egzekwowanie przepisów i nakładając wyższe kary za naruszenia. Poza tymi faktami jest to po prostu słuszna rzecz. W AdRepublic mocno wierzymy, że prywatność Twoich danych jest bardzo ważna i mamy już solidne praktyki w zakresie bezpieczeństwa i prywatności, które wykraczają poza wymogi tego nowego rozporządzenia.

INDYWIDUALNE PRAWA PODMIOTU DANYCH – DOSTĘP, PRZENOSZENIE I USUWANIE DANYCH

Zależy nam na pomaganiu naszym klientom w spełnieniu wymogów RODO dotyczących praw osób, których dane dotyczą. AdRepublic przetwarza lub przechowuje wszystkie dane osobowe u w pełni sprawdzonych dostawców zgodnych z DPA. Przechowujemy wszystkie rozmowy i dane osobowe przez okres do 6 lat, chyba że Twoje konto zostanie usunięte. W takim przypadku usuwamy wszystkie dane zgodnie z naszymi Warunkami świadczenia usług i Polityką prywatności, ale nie będziemy ich przechowywać dłużej niż 60 dni.

Jesteśmy świadomi, że jeśli współpracujesz z klientami z UE, musisz mieć możliwość zapewnienia im możliwości dostępu do danych osobowych, ich aktualizacji, odzyskiwania i usuwania. Mamy cię! Od początku działaliśmy jako samoobsługa i zawsze zapewnialiśmy Tobie dostęp do Twoich danych i danych Twoich klientów. Nasz zespół obsługi klienta jest do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące pracy z interfejsem API.

MIESZKAŃCY KALIFORNII

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) wymaga od nas ujawnienia kategorii gromadzonych przez nas danych osobowych i sposobu ich wykorzystania, kategorii źródeł, z których zbieramy dane osobowe, a także stron trzecich, którym je udostępniamy, co wyjaśniliśmy powyżej .

Jesteśmy również zobowiązani do przekazywania informacji o prawach mieszkańców Kalifornii przysługujących im na mocy prawa stanu Kalifornia. Możesz skorzystać z następujących praw:

 • Prawo do wiedzy i dostępu. Możesz przesłać weryfikowalną prośbę o informacje dotyczące: (1) kategorii Danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy lub udostępniamy; (2) cele, dla których zbieramy lub wykorzystujemy kategorie Danych Osobowych; (3) kategorie źródeł, z których zbieramy Dane Osobowe; oraz (4) określone dane osobowe, które zebraliśmy na Twój temat.
 • Prawo do równej obsługi. Nie będziemy Cię dyskryminować, jeśli skorzystasz ze swoich praw do prywatności.
 • Prawo do usunięcia. Możesz przesłać weryfikowalną prośbę o zamknięcie konta, a my usuniemy Twoje dane osobowe, które zebraliśmy.
 • Poproś firmę sprzedającą dane osobowe konsumenta, aby nie sprzedawała danych osobowych konsumenta.

Jeśli złożysz wniosek, mamy miesiąc na udzielenie Ci odpowiedzi. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami.

Nie sprzedajemy danych osobowych naszych użytkowników.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych praw, skontaktuj się z nami.

KALIFORNIjska USTAWA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI W Internecie (CALOPPA)

CalOPPA wymaga od nas ujawnienia kategorii gromadzonych przez nas Danych osobowych i sposobu ich wykorzystania, kategorii źródeł, z których zbieramy Dane osobowe, a także stron trzecich, którym je udostępniamy, co wyjaśniliśmy powyżej.

Użytkownicy CalOPPA mają następujące prawa:

 • Prawo do wiedzy i dostępu. Możesz przesłać weryfikowalną prośbę o informacje dotyczące: (1) kategorii Danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy lub udostępniamy; (2) cele, dla których zbieramy lub wykorzystujemy kategorie Danych Osobowych; (3) kategorie źródeł, z których zbieramy Dane Osobowe; oraz (4) określone dane osobowe, które zebraliśmy na Twój temat.
 • Prawo do równej obsługi. Nie będziemy Cię dyskryminować, jeśli skorzystasz ze swoich praw do prywatności.
 • Prawo do usunięcia. Możesz przesłać weryfikowalną prośbę o zamknięcie konta, a my usuniemy Twoje dane osobowe, które zebraliśmy.
 • Prawo do żądania, aby firma sprzedająca dane osobowe konsumenta nie sprzedawała danych osobowych konsumenta.

Jeśli złożysz wniosek, mamy miesiąc na udzielenie Ci odpowiedzi. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami.

Nie sprzedajemy danych osobowych naszych użytkowników.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych praw, skontaktuj się z nami.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli masz jakiekolwiek pytania.

 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@adrepublic.pl
 • Poprzez ten Link: https://adrepublic.pl/kontakt/